Stressz és Érzelmek Kutatócsoport

A kutatócsoport célkitűzése, hogy a stressz és az érzelmek témakörében kutatásokat végezzen. Az alkalmazott módszerek között hangsúlyos szerepet kap a kísérleti pszichológiai és az experience sampling eljárások használata, valamint a pszichofiziológiai és pszichoneuroendokrinológiai mérések alkalmazása laboratóriumi és valós környezetben. A kutatásokban ok-okozati kapcsolatokat keresnek a mindennapi történések, a szubklinikai mentális tünetek, az érzelmek és az érzékelési jelenségek között.


Vezetés

Nagy Tamás kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Szoba: 521
E-mail: nagy.tamas@ppk.elte.hu

Tagok

Kovaliczky Éva kutatócsoport tag, hallgató
Mezőbándi-Nemes Márton Miklós kutatócsoport tag, hallgató
Fodor Virág Teodóra külső tag
Siklósi Flóra külső tag