Karriertanácsadás és Pályaorientáció Kutatócsoport

A pályatanácsadással, pályaorientációval kapcsolatos kutatásoknak komoly hagyományai vannak Magyarországon. Ezekre a hagyományokra építve fontos megtalálni a XXI. sz. kihívásaira a mai válaszokat a pályatanácsadás, pályaorientáció területén.

A mai gyorsan változó munkaerőpiaci környezetben a szervezetek részéről óriási igény van a legmegfelelőbb dolgozók megtalálására és megtartására. Ugyanakkor az emberek is azt keresik, hogy hogyan találhatnák meg a számukra legmegfelelőbb, legjobb munkát, állást, végsősoron a legmegfelelőbb pályát, amit sikerrel, megelégedéssel befuthatnak.

A kutatócsoport célja, hogy a pályatanácsadásban, pályaorientációban megjelenő nemzetközi trendeket megjelenítse, hazai kontextusban vizsgálja, támogatva ezzel a karriertanácsadási gyakorlatot. További célunk, hogy a több korosztályt (általános iskola, középiskola, felnőttek) megcélzó tanácsadási, pályaorientációs gyakorlatban új módszereket adaptáljunk, ill. alakítsunk ki hazai viszonylatokra. Ezen belül kiemelt célunk, hogy a kutatócsoport olyan önértékelő eljárásokat fejlesszen ki tanácsadók és pályaorientációs szakemberek számára, amelyek a munkaerőpiacon kurrens kompetenciákat mérnek.

Aktuális kérdések, amelyekre szintén válaszokat keresünk:
- a XXI. sz-ra jellemző munkaerőpiaci bizonytalanság pszichológiai összefüggései (pl. bizonytalanság tűrés, stressz, coping mechanizmusok, életkészségek);
- az internet és az IT adta lehetőségek (Skype, app, gamifikáció stb.) a pályaorientációban, karriertanácsadásban;
- a XXI. sz-ra felszaporodó, az egyént támogató humán szolgáltatások kompetencia határai, szakmai együttműködések lehetőségei (coach, tanácsadó pszichológus, menedzsment tanácsadó, munkapszichológus stb.)


Vezetés

Budavári-Takács Ildikó kutatócsoport-vezető, egyetemi docens
Telefon/Mellék: +(36-1) 462-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: budavari-takacs.ildiko@ppk.elte.hu

Tagok

Hegyi-Halmos Nóra kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: hegyi.halmos@ppk.elte.hu; fti_igazgato@ppk.elte.hu
Korényi Róbert kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: korenyi.robert@ppk.elte.hu

Oktatók