Társas Elmék Kutatócsoport

A kutatócsoport célja, hogy a társas gondolkodás átfogó területén és alapjain a magasrendű megismerési képességet, összefonódásukat és fejlődésüket tanulmányozza. Ezen belül, a kutatócsoport érdeklődésének homlokterében az önéletrajzi emlékezet és kibontakozása; mások tudatának megértése és fejlődése; a fogalmi gondolkodás társas beágyazottsága; illetve a társak tudáselsajátításban betöltött szerepének témái állnak. E témák összekapcsoló vezérfonala az a kérdésfeltevő hozzáállás, mely a társas közeg fontosságát hangsúlyozza és lényegi hozzájárulását keresi a fent említett képességek kibontakozásában és alkalmazásában.        

A kutatócsoport vezetője: Király Ildikó

A kutatócsoport tagjai:

  • Egyed Katalin
  • Oláh Katalin
  • Szalai Gerda
  • Halász Erna
  • Elekes Fruzsina
  • Kárpáti Judit
  • Peres Krisztina
  • Nagy Márton
  • Pető Réka