Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely

A kutatóműhely a csoportközi kapcsolatok témakörében végez vizsgálatokat, és kiemelt figyelmet szentel az aktuális társadalmi jelenségek szociálpszichológiai vizsgálatának. Két meghatározó, mégis egymással ellentétes irányzathoz csatlakozunk: egyfelől kutatjuk a hatékony előítéletcsökkentő módszerek elméleti alapjait és az intervenció gyakorlati lehetőségeit, amelyek a csoportközi konfliktusok közvetlen enyhítésére irányulnak, másfelől a konfliktusokat erőforrásnak tekintő kollektív cselekvés motivációit is kutatjuk. A kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségűek, választ keresve a romaellenesség, az antiszemitizmus, az idegenellenesség és a szexizmus aktuális kérdéseire, a társas viselkedés a folyamatosan változó technológiai kontextusban vizsgálva. Kutatásainkat különböző magyarországi intézményekkel és nemzetközi kutatócsoportok tagjaként végezzük el, és azokról hazai és nemzetközi tudományos és a tudományos népszerűsítést lehetővé tevő fórumokon számolunk be.        

A kutatócsoport vezetője: Kende Anna

A kutatócsoport tagjai:

 • Csaba Sára
 • Faragó Laura
 • Fejes-Vékássy Lilli
 • Nyúl Boglárka
 • Hadarics Márton
 • Krekó Péter
 • Lantos Nóra Anna
 • Pántya József
 • Szabó Zsolt Péter
 • Szekeres Hanna
 • Ujhelyi Adrienn

A kutatócsoport honlapja