Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely

A kutatóműhely a csoportközi kapcsolatok témakörében végez vizsgálatokat, és kiemelt figyelmet szentel az aktuális társadalmi jelenségek szociálpszichológiai vizsgálatának. Két meghatározó, mégis egymással ellentétes irányzathoz csatlakozunk: egyfelől kutatjuk a hatékony előítéletcsökkentő módszerek elméleti alapjait és az intervenció gyakorlati lehetőségeit, amelyek a csoportközi konfliktusok közvetlen enyhítésére irányulnak, másfelől a konfliktusokat erőforrásnak tekintő kollektív cselekvés motivációit is kutatjuk. A kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségűek, választ keresve a romaellenesség, az antiszemitizmus, az idegenellenesség és a szexizmus aktuális kérdéseire, a társas viselkedés a folyamatosan változó technológiai kontextusban vizsgálva. Kutatásainkat különböző magyarországi intézményekkel és nemzetközi kutatócsoportok tagjaként végezzük el, és azokról hazai és nemzetközi tudományos és a tudományos népszerűsítést lehetővé tevő fórumokon számolunk be.        

A kutatócsoport vezetője: Kende Anna

A kutatócsoport tagjai:

  • Ujhelyi Adrienn
  • Lantos Nóra Anna
  • Máriási Dóra
  • Nyúl Boglárka
  • Faragó Laura
  • Szekeres Hanna
  • Szabó Péter Zsolt

A kutatócsoport honlapja