SZERVEZET- ÉS VEZETÉSPSZICHOLÓGIA KUTATÓCSOPORT

A kutatócsoport célja a szervezet- és vezetéspszichológia témáinak, korszerű szempontok szerinti, legújabb trendekhez igazodó kutatása. Kutatócsoportunk a szervezeti és a vezetői sikeresség szempontját helyezi a középpontba, ennek tükrében vizsgálja a vezetéssel és a szervezeti jellemzőkkel kapcsolatos kiemelt kérdéseket.  A szervezeti és vezetői sikeresség kutatásában a sikeresség különböző értelmezései mellett, a sikerességet befolyásoló tényezők, és azok kapcsolatainak megismerésére törekszünk. Legfontosabb kutatási témáink:

-          szervezeti és vezetői siker reprezentációk,
-          sikerre és kudarca adott válaszok, normák, értékek, szervezeti kultúra szerepe,
-          proaktivitás, innováció, és kockázatvállalás melletti elköteleződés,
-          vezetői döntési folyamatok
-          vezetői befolyásolás, hatalom,
-          különféle deviáns szervezeti, vezetői viselkedések, előítéletek hatásai,
-          vezetők fejlődése, fejlesztése,
-          a szervezeten belüli egyének és csoportok motivációi, elköteleződése, elégedettsége,
-          pszichológiai tőke, bizalom
-          a szervezetek virtuális kapcsolatai, on-line megjelenései.

Kutatócsoportunk küldetése, hogy a hazai szervezet és vezetéspszichológia meghatározó műhelyévé váljon, eredményeit a nemzetközi szakmai közösséggel is megismertesse, elfogadtassa.

A kutatócsoport vezetője: Faragó Klára

A kutatócsoport tagjai: 

  • Dr. Kádi Anna
  • Dr. Kiss Orhidea
  • Dr. Móra László Xavér