Politikai Pszichológia Kutatócsoport

A Politikai Pszichológiai Kutatócsoport a politika tág értelemben vett fogalmával összefüggő pszichológiai jelenségekkel foglalkozik. Tág értelemben a politika jelen van a társadalom életének szinte minden területén, az aktuálpolitikai eseményektől a jogalkotáson és a jogalkalmazáson át a közgondolkodásig, a közvéleményben kialakuló reakciókig és ítéletekig, sőt, a politikai nézeteket befolyásoló személyiségjellemzőkig. A politikai pszichológia tehát kutatócsoportunk munkájában a nemzetközi szakirodalom „political psychology” fogalmának felel meg, a „politikai” jelző csupán kis részben utal a politikusok és pártok tevékenységének vizsgálatára. Kutatási témáink között így sokféle jelenség szerepel: a társadalmi viszonyok és rendszerek megítélése, a társadalmi igazságosságra vonatkozó nézetek és percepciók, a büntetőpolitikai attitűdök, a jogra vonatkozó vélekedések, a populizmus pszichológiája és az összeesküvés-elméletekbe vetett hit, a tekintélyelvűség és a szociális dominancia, a választói magatartás vizsgálata, valamint a verseny és az együttműködés társadalmi szerepének észlelése és megítélése. Kutatócsoportunk célja, hogy a speciális magyar és volt szocialista kelet-európai kontextus által kínált egyedi lehetőségekkel élve hozzájáruljon az egyetemes politikai pszichológiai tudáshoz, az eredményeket publikációk révén a nemzetközi szakmai közönség számára is elérhetővé téve.

A kutatócsoport vezetője: Berkics Mihály

A kutatócsoport tagjai: 

  • Hadarics Márton
  • Krekó Péter
  • Papp Zsuzsanna