Környezetpszichológiai Kutatócsoport

A környezetpszichológia kutatások hazai vezető szervezetként környezetpszichológiai vizsgálatok kezdeményezése és koordinálása az ELTE PPK keretein belül és egyéb, kar- és intézményközi együttműködésekben, valamint önálló kutatási pályázatok és megbízások formájában. Kutatási projektek és együttműködések kezdeményezése és kivitelezése külső szervezetekkel kooperatív projektek formájában. Konferencia- és egyéb publikációs tevékenység koordinálása környezetpszichológia témában.        

A kutatócsoport vezetője: Dúll Andrea     

A kutatócsoport tagjai:

  • Brózik Péter
  • Kiss Orhidea
  • Lippai Edit