Kognitív képességek kutatócsoport

Kutatásunk homlokterében a kognitív képességek, mindenekelőtt az intelligencia, a munkamemória és a végrehajtó funkciók egyéni különbségeinek megértése és magyarázata áll. Kutatásaink elméleti alapját a process overlap theory (kb. átfedő folyamatok elmélete, Kovacs & Conway, 2016) adja, egy új képesség-modell, amely megmagyarázza az intelligencia általános (g) faktorát. De egyéb, a kognitív képességekkel és pszichometriával kapcsolatos kutatásokat is folytatunk. Hallgatók számára lehetséges kutatási témát jelentenek olyan, a kognitív képességekhez tágabban kapcsolódó kérdések is, mint az IQ korrelátumai, tehetség-azonosítási módszerek, vagy a kognitív képességek nemi különbségei.

A kutatócsoport vezetője: Kovács Kristóf

Tagjai:  

  • Kaszás Valér
  • Meruyert Jakipbekova