Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport

Kutatásaink célja a gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok és következményeinek pontosabb megismerése a prevenció, illetve a kezelésük segítése érdekében. A kutatócsoport fókuszában levő kutatási területek:
o Fiatalkori öngyilkosság és önsértő magatartás vizsgálata
o Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar vizsgálata
o Életminőség vizsgálata
o Küszöb alatti pszichés zavarok vizsgálata
o Kognitív érzelem-szabályozás vizsgálata 

A kutatócsoport vezetője: Balázs Judit

A kutatócsoport tagjai:
 

  • Miklósi Mónika
  • Keresztény Ágnes
  • Horváth Lili Olga
  • Szentiványi Dóra
  • Velő Szabina
  • Miklós Martina
  • Mészáros Gergely
  • Dallos Gyöngyvér