Fejlődés-neuropszichológia Kutatócsoport

A Fejlődés Neuropszichológia kutatócsoport fő célja, hogy neuropszichológiai szempontból vizsgálja az egyén változási és váltási képességét, és ennek rugalmasságát külső és belső hatásokra. Vizsgálataink egyik része időbeli és/vagy a testi változások hatását nézi kognitív és érzelmi folyamatok esetében. Kutatásaink másik részének fókuszában az érzelmi váltás képességének feltérképezése áll. Az idő hatása a változásra, a fejlődés: Egyik vizsgálatunkban serülő fiúk (12-18 év kor között) végrehajtó funkcióinak érését és kockázat vállalásának mértékét vizsgáljuk szociális stressz hatására. Másik vizsgáltunkban koraszülött felnőttek érzelmi, kognitív és szociális képességeit hasonlítjuk össze nem koraszülött felnőttekével. Harmadik vizsgálatunkban pedig azt nézzük, hogy óvodáskorú gyermekek mozgási képessége, illetve annak fejlesztése, milyen hatással van a korai végrehajtó funkciók fejlődésére. Testi változások hatása: Belgiumi egyetemekkel együttműködve kutatjuk, hogyan hat a diéta, és a diéta által okozott biológiai változások az érzelmi és kognitív folyamatokra elhízott betegek esetében. Továbbá, hogy milyen automatikus folyamatok játszanak szerepet az ételválasztásban, és az érzelmi evés kialakulásában. A Pécsi Élettani Intézettel közösen a testzsír szerepét vizsgáljuk kognitív teljesítményre nézve különböző betegcsoportokban. Rugalmas kognitív és érzelmi váltás szükséges a fizikai és mentális egészséghez. Érzelmi rugalmasságot eddig a kutatások figyelmen kívül hagyták, ezért a csoportunk másik fő irányvonala az, hogy az érzelmi rugalmasság mérésére eszközt és fejlesztésére alkalmas eljárást dolgozzon ki különböző korcsoportra. 

A Kutatócsoport vezetője:

Cserjési Renáta

tagok:

  • Bíró Brigitte kutatócsoport tag, PhD hallgató
  • Dancsik Adél kutatócsoport tag, hallgató
  • Geréb Zsuzsanna kutatócsoport tag, PhD hallgató
  • Hegg Imrelin Hovland kutatócsoport tag, PhD hallgató
  • Igazság Borbála külső tag
  • Raissa Negrao külső tag
  • Tóth Attila külső tag